آموزش مجازی ابزاری مفید برای تامین عدالت آموزشی است.

با استفاده از اساتید برجسته کشوری، بیش از 180 عنوان متنوع آموزش در زمینه های مختلف اعتقادی، سیاسی و ... در دسترس عوم دانشگاهیان است.

جهت ورود کلیک کنید https://ec.nahad.ir

آموزش مجازی دروس معارف در سامانه مجازی دانشگاهیان تا دو مرحله به صورت رایگان است و هیچ هزینه‌ای از دانشجو دریافت نمی‌شود.

فایل ها