ازدواج دانشجویی

ثبت نام ازدواج دانشجویی سال 1400 آغاز شد

تنها زوجینی که حداقل یکی از آن ها دانشجو بوده و تاریخ رسمی عقد در فاصله زمانی 1 فروردین 1398 تا 1شهریور 1400داشته باشندمجوز ثبت نام در سامانه خواهند داشت.

در مواردی که هردو زوج دانشجو باشند لازم است فقط یکی از آن ها در سامانه ثبت نام نماید.

تمام زوجین موظف به رعایت پیوست می باشند

جاماندگان دوره های قبلی حتما مقررات پیوست را مطالعه کنند تا با نحو ثبت نام آشنا شوند

 

مقررات                                                

https://www.khosh.ir/ezdevaj-rule.pdf                                                

 

ثبت نام 

https://ezdevaj.nahad.ir/sign-up

 

 

https://ezdevaj.nahad.ir/sign-up

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *