درس اول

مفهوم مهدویت

خدای مهربان، حدود 10هزار سال پیش، آدم علیه السلام را خلق‌ کرد، سپس در نخستین‌گام، برایش کلاس تربیت و رشد قرارداد: درس مهدویت!

بدین سبب، ابتدا به او علم اسماء را آموخت، تا اعمال کند! علّم آدم الْأسْماء كلّها

او هم بوسیلۀ اسماء هؤلاء، بهشتش را ساخت! یعنی:

ای بنیآدم! محصول علم و اندیشه و اعمالت باید این باشد! محصول افکارت باید بهشتی زیبا شود!

آری، اولین درس، که خداوند حنان و سبحان، محبت کرد به آدم (ع) آموخت،مهدویت“، یعنی”بهشت“بود! یعنی:

‌ای‌ آدم! شما باید این باشی! شما باید به اینجا برسی! شما را به دنیا می‌فرستم، جایی ‌که قوانین دنیا حاکم است و نه برزح! اما از درون قوانین دنیا، باید این بهشت را بسازی!

خداوند قادر حکیم، محصول آخر را، بصورت الگوی اول، به آدم (ع) نشان داد!

‌ای آدم! شما افکارت باید بهشت باشد! قلبت باید بهشت باشد! امیالت باید بهشت باشد! صفاتت باید بهشت باشد! فرهنگت باید بهشت باشد! اعمالت باید بهشت باشد! جامعۀ پیرامونت هم باید بهشت باشد! همۀ ابعاد وجودت باید بهشت باشد! همه جامعه‌تان باید بهشت باشد!

سپس داخل آن بهشت بروید، لذت ببرید! از افکار دل‌نشین ‌تان که به منصۀ ظهور رسیده است لذت ببرید! از ایمانیات دل ‌نشین ‌تان که به منصۀ ظهور رسیده لذت ببرید! از صفات تان، فرهنگ ‌تان، رفتارتان که ظاهرشده…

 آنگاه می‌بینید هیچ‌جا، نقصی در آن نیست! هیچ اشکالی در آن نیست! همه‌جا سرسبز! همه‌جا زیبا!

هردرختی، هربرگی، هرگلی، در کمال‌ حسن!

هرمیوه‌ای را بخورید، چون جنسش، جنس رشد است، اگر بخورید، رشد می‌کنید! جنسش، جنس کمال است، اگر بخورید، بر کمال ‌تان افزوده می‌شود…

هیچ ناجوری در این میوه‌ها نیست! بخورید، فضولات ندارد…

بوی عطر درختان، بوی عطر گل‌ها، بوی عطر میوه‌ها، انسان را سرمست می‌کند…

 ‌ای انسان! باید این باشی! در تمام دوران زندگیت، باید این باشی!

آنگاه، زمانی ‌که به اذن الله ابعاد صادره‌های شما، ظاهر شد، هرچه می‌بینی، بهشت بینی! هرطرف که نگاه ‌کنی، بهشت بینی! اینست مفهوممهدویت!

کلمات کلیدی
تهیه کننده:

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *