کتاب صوتی ردپای روباه
معرفی کتاب

کتاب صوتی ردپای روباه

در جریان جنگ جهانی دوم، سرویس جاسوسی انگلیس با اطلاعاتی که از فعالیت جاسوسان آلمانی در ایران، بدست آورده بود، مصمم شد که از اطلاعات و تجربیات لمبتون در دستگیری آنها استفاده کند، یکی از مأموریت های لمبتون مربوط به دستگیری یک جاسوس زبردست آلمانی به نام مایر بود که میس لمبتون او را تا قمصر کاشان تعقیب کرده بود که در باغ تاجری اهل کاشان سکونت داشت.