صفحه اصلي > ويژه نامه ها > ولادت حضرت معصومه (س) > الفباي فرهنگ معصومه (سلام الله عليها)  
الفباي فرهنگ معصومه (سلام الله عليها)
 

الفباي فرهنگ معصومه (سلام الله عليها)

 

نويسنده: محمود مهدی پور

بانوي کرامت ، تو آيت بزرگ خدايي که عارفان سترگ و عرشيان خاک نشين بر سنگ آستانه ات بوسه مي زنند .
مراجع عظام از مرقد مقدست نور و نيرو مي گيرند .
غرورها همه در آستان قدسي ات غروب مي کند ، شاهان ، سر تسليم بر آستانه ات نهاده اند ،و دهها شاهزاده و وکيل و وزير ، به غلامي و چاکري اين بارگاه بهشتي مي بالند .
عالمان ، مفسران ، محدثان ، خطيبان ، محققان و نويسندگان ، صالحان ،صديقان و شيدان هزاران ، هزاران ، در باغ بابلان تو نغمه سرايي دارند .
سلام اي کوثرستان سخاوت
که از دست تو مي بارد کرامت
الفباي فرهنگ معصومه (ع) را به خاک پاي تو تقديم مي دارم و اين ستايشنامه را شايسته ايوان بلند آينه ات نمي دانم .

- آ -

آدم در بامداد ميلادت به خويش مي بالد و آسمان را آذين مي بندد .
آواي زيباي "آزادي" از آستان بلندت به گوش مي رسد ؛ "آزادي" در زيارت تو به "استقلال" مي رسد . "پيروزي"چشم اميد به آسمان کرامت تو دوخته است . آفتاب آئينه دار طلعت توست . آرزوي زائرانت زيارت مهدي (عج) است . تو آب خيات تشنگان آئين خدايي و عالمه آل محمد (ص) .

- الف -

الفباي اسلام را شما به جهان آموختيد . ارمغان اخوت را از دارالايمان تو داريم . احسان و اخلاق وايثار را در حريم تو مي آموزيم و باغ ارم را در ساحل آستانت مي جوييم . درعصر انتطار ، فقيهان ، انديشمندان شهر تو را جانشين حجت خدا مي دانيم.

- ب-

تو بانوي بوستان توحيدي. برج بلند اميدي . بارگاهت کانون بيداري است و باغ سرسبز زندگي . بهشت موعود الهي در انتظار زائران ديار توست. اي بانوي بزرگ !
"بيت النور" پر نورتر و باران بهار آفرين الهي برسرزمين قم هميشه ريزان باد .

- پ-

پاکي و طهارت ميراث خاندان شماست ، پيروزي ، پاداش پروردگار به پيروان راستين شما و پارسايي ، "پايان نامه " دانش آموختگان مدرسه عشق شما. دل پيران عارف پاي بست معصومه (ع) است . و پادگان جوانان پاک دل پاي تخت معصومه (ع) . پرچمش در اهتزاز و پروانگان پيرامونش هماره در پرواز .

- ت -

تربت قم ، تاج تشيع بر سردارد . تنديس فداکاري است . تاريخ ايمان و تلاش شيعه است و کارگاه تابوت طاغوت ها . تکبير گويان قم ، تن پوش تقوا به تن دارند و تبه کاران از تندر قيام قم تب لرزه مي گيرند . زائرانش تکبير و تسبيح و تحميد - شعار جاودانه زهرا (ع) - را در زيارت تو تکرار مي کنند .

- ث -

تو خواهر ثامن الحججي ، آفتاب طوس.
تو ثاني کوثري ، مهتاب مدينه .
تو ثمره درخت امامتي و در ثمين ولايت.
ديدار کويت ثواب بهشت برين دارد .
مدح و ثنايت سرمه ديدگان ساعت ها و ثانيه ست .

- ج -

چشم و چراغ قم و سرچشمه فياض فيضيه ، فاطمه معصومه (ع) است . چادر نمازش افتخار چراغ اخضر است و چرخ نخ ريسي مارش مدار استقلال کشور . چترعنايت بر سر جهان دارد .
نامش ، چهل کليد چاره ساز مشکل هاست. چهل اختران ، همراهان شيدايش ، و چشمه آفتاب ، قصه اي از چلچراغ ايوانش .

- ح -

معصومه جان !
حرمت ،حوزه حيات وحقيقت است وصحن وسرايت . پايگاه دفاع از حياء و حجاب و حکمت و حشمت .
هنوز صداي رساي " فقيه بافقي " در دفاع از حجاب و حرمت خانه ات در آفاق قم طنين دارد . و حضور حقيرانه حمايل پوشان رضاخاني فراموش نشده است .
تو فرزند فرزانه حسنين و حامي باوفاي پيرخميني ، تو بانوي حماسه و حريتي که حديث غدير را به روايت نشستي .

- خ -

خدا را ناموس ،خديجه را دختر ، و خورشيد خراسان را خواهري .
توخاتون محشري که عطر خاتم پيامبران و خديجه بزرگ را به ديار قم آوردي و خاک قم را تا اوج خورشيد برکشيدي . با اقامت هفده روزه در اين ديار، بين قم و مدينه عقد اخوت بستي و بذر "خردورزي" کاشتي و خوشه هاي "خدمت" و "مهر"
و "عدالت" و"اخلاق آسماني" به خلق جهان بخشيدي .

- د -

دين از ديار تو، راه مي سپرد و آفاق گيتي را فتح مي کند و ديو و دد ازدر گاهت مي گريزد. دل هاي حق باوران با ياد خاندان شما مي تپد. درس قران و درايت حديث در سايه بلند تو تدريس مي شود. دولت سراي شما دارالشفاي دردمندان است و دستان کرمت ، دستگيره ستارگان و درفش "دولت ابرار".

- ذ -

ذي القعده هنوز ذوق زده ميلاد توست. ذلت از زندگي شما خانواده بدور است. ذوالفقار علي (ع) پشتوانه انديشه هاي عزت آفرين شماست . شما ذريه پيامبر رحمتيد.
ذکر خدا بر لب داريد و ذره پروري را از ذات ذوالجلال آموختيد.
حافظه گيتي بزرگترين ذبيح تاريخ را از قبيله شما مي شناسد. ذاکره روزگار براي
بشريت ذخيره اي چون فرهنگ و معارف شما به ياد ندارد و بيداد در کوير قم چو نمک ذوب مي شود.

- ر -

"رواق نور" تو، يادآور"روضه نبوي" است. تو راه قم را به مدينه رسول (ص) گشودي و روح "رضوي" در کالبد شهر و کشور ما تو دميدي . در راه رضاي دوست ، برادري چون امام رضا (ع) داري. و خود "راضيه مرضيه اي " که باب رحمت و رضوان رب العالمين را در برابر ما باز کردي.

- ز -

زاغه نشينان ، نام شهر تو را زمزمه مي کنند و زنان و مردان آگاه عالم از زمزم عرفان تو سيراب مي شوند.
زمين و زمان شاهد زهد و ساده زيستي شماست . زر و زور و تزوير در کوره ولاي شما مي گدازد و ديو زشتي در زنجير همت شماست . تو يادگار زهرايي و همتاي زينب کبري. آسمان زندگي به نام شما زينت يافته است.

- س -

سلام معصومه (ع)!
سلام هي حتي مطلع الفجر.
سلام قولا من رب رحيم.
هفت سين سلام و سلامت ، تقديم به سيماي والاي تو باد. که ستارگان ، سرود سبز تو را مي خوانند. تو زاده سپهر ولايتي. تو فرزند سلطان دلهايي که سرافرازان عالم دست بر سينه به خدمتت ايستاده اند.
"ستارگان حرم " فهرستي از سرداران فرهنگ شماست.

- ش -

شما ، از اهل بيت آفتابيد
گل جان محمد را گلابيد
شاهچراغ برادر و ياورت. و شاه خراسان امام و رهبر شماست.
شهيدان ، پروردگان دامان تربيت شمايند و شمع تاريخ و شاهد فردا.
شبيه زينبي و شيداي زهرا(ع) ، شهره کرامتي و شفيعه محشر.
من شهادت مي دهم معصومه اي
افتخار هر ديار شيعه اي

- ص -

صداقت را بايد از تو آموخت که صديقه اي از تبار صادقاني. صراط مستقيم ، راهي به سوي ولايت توست. در صدف صداي رساي عدالت. در صبوري به زينب اقتدا کردي و به "صحن عتيق" تو صلاي آزادي در سر دارد. صحن نوات نويد نور و روشنايي مي دهد.

- ض -

ضريح پر نورت ،کانون همه عشق هاست. و سفره ضيافتت گسترده در برابر تمام نيازها. ضمير زائران را تو خوب مي خواني ضماد و مرهم زخمها را تو خوب مي شناسي . آهوان رهيده از صيادان شرق و غرب را تو خوب ضمانت مي کني . آري ،تو خاهر ضامن آهويي. تو همان ضياء گستري که ضلال در حريمت نيست.

- ط -

طوبي لهم ، طوبي لهم ، ثم طوبي لهم .
اين دعاي صادق آل محمد(ص) براي قم و قم انديشان تاريخ است.
سرزميني که طلا و تيغ و طبر را به تسبيح و رکوع و سجود معصومه (ع) مي بندد.
طاعون از مردمانش بدور است و طاغوت در زمينش زنده بگور.مردومانش اهل
طاعت و طهارت و تقوا و تلاوت و رکوع و سجودند. و حوزه اش طوباي علم و جهاد و شهادت.

- ظ -

ظلم و ظلمت از افق حيات معصومه(ع) و معصومين(ع) مي گريزد.
قم ديار شيعه است و شيعه، اهل صبر و ظفر.
ظاهربيني و ظاهرسازي در حوزه فقاهت قم نيست. ظرافت انديشه و ظلال هدايت، فراوان است.
و شک و ظن و گمان بر يقين ابراهيمي اين خاندان فائق نمي آيد.
از"ظهر عاشورا"تا "عصر عاشورا"، قم پاسدار نور بوده و خواهد بود.

- ع -

"عشق عترت" در درياي قم موج مي زند و "عطر ايمان" در فضاي قم پخش مي شود.
"عقيق" حقيقت در کوهسار قم مي رويد و علم و عصمت از جويبار جوار معصومه (ع) مي جوشد. قم "عش" و آشيانه آل محمد است و مرزبان "عرفان"و"عاشورا".
کعبه و فريب فرزندان فاطمه يورش آورده اند ؛
اما فيل سواران فرهنگي امروز هم با فرهنگ فاطمي و عدالت علوي منکوب و سرکوب خواهند شد. خانه خدا و زادگاه علي(ع) معبد و مطاف فرشتگان جاودان مي ماند.

- غ -

غبار غربت و غفلت و غرور در سايه سار حضرت معصومه (ع) محو مي شود.
غريو شادي و محبت و مردانگي بر مي خيزد. غزال قم به سوي آل محمد مي گريزد و عندليب قم غزلسراي باغ غدير است. غلو در حوزه قداست قم نيست. غليان عاطفه و غوغاي غيرت است.

- ف -

حديث فاطميات را بايد از فاطمه (ع) آموخت. و فرهنگ فيضيه را بايد از معصومه (ع) گرفت. نياز به حضور زنان مسلمان در بازي هاي استعماري و کشورهاي کفر نيست. با ايمان و آگاهي و عفاف خواهران ما فلک الافلاک فضيلت و فطانت فتح مي گردد و فريب و فسانه و فسون رخت بر مي بندد. و حديث کمبود عقل ، دور از فضاي زندگي فاطمه(ع) و فاطمه هاي بافضيلت تاريخ است. فردوس برين و فرشتگان آسمان و زمين ، ميلاد فرزانگاني چون فاطمه (ع) را جشن مي گيرند. فيل "زن سالاري" با فرهنگ فاطمه (ع) سرکوب مي شود امروز مثلث فمينسيم و فرماليسم و فرويديسيم چون فيل سواران ابرهه براي تخريب کعبه و فريب فرزندان فاطمه يورش
آورده اند ؛ اما فيل سواران فرهنگي امروز هم با فرهنگ فاطمي و عدالت علوي منکوب و سرکوب خواهند شد. خانه خدا و زادگاه علي(ع) معبد و مطاف فرشتگان جاودان مي ماند.

- ق -

قم را بدون قران و قنوت و قرباني و قناعت نمي توان تفسير کرد. در عصر غيبت ،قم قائم مقام مهدي موعود (عج) است. قايق قم در اقيانوس عالم غرق نمي شود و در امن و امان پيش مي رود. قالي قم ، قاليچه سليمان است و فاطمه معصومه (ع) ملکه اين ديار. فاطمه معصومه (ع) فقط هفده روز در اين شهر زندگي کرد ؛ ولي قلب قم تا قيام قيامت به ياد معصومه (ع) مي تپد.

- ک -

فاطمه (ع) ، کوثري است که در کوير جوشيده است و کبوتري خدايي است که پيام کربلا با خود دارد. کشتي نوح به برکت خاندان او به سلامت گذشت و کهکشان پرستاره ، آينه ايوان اوست. کودک عقل و احساس ما از شناخت او ناتوان است. خدمت در کفشداريش افتخار بزرگان است و نامش اکسير اعظم و کيمياي کمال.

- گ -

فاطمه معصومه(ع) و شهر قم ،گنج عفت است و گلزار ولايت. گوهر زيباي خلقت است و گنبد بلند هدايت.
گل مريم است و گلاب مدينه . گهواره اش پر نور ،گلشن هميشه شکفته. مقدمش گلباران و بلبلش هميشه غزلخوان ،و خاکش مهر جبين ، آبش گرداب هلاکت شياطين.
صحن و سراي معصومه (ع) "مدرسه اخيار"است و گلزار شيخانش "گلشن ابرار".

- ل -

تو لؤلؤ مکنوني که وقتي لب گشودي لا و الا را به بشريت آموختي.
راه هر گونه شرک را با لا حول و لا قوه الا بالله بستي ، صدها معدن "لعل" و "لاجورد" و "لؤلؤلالا" و "احجار کريمه" را در سايه نگاهت پروردي. "لمعه" شهيدين متن درسي حريم توست و هزاران شهيد ، فارغ التحصيل مدرسه عشق تو، لهو و لعب - اگر چه به نام بازي ورزش از ساحت قدست بدور است. تو خلق را از ناسوت به لاهوت فرا مي خواني.

- م -

تو مريم آل محمدي که موساي کاظم (ع) به تو فداها ابوها گفت. تواز تبار موساي کليم و وارث مسيح بزرگي. "موسي بن خزرج" به ميزباني چند روزه ات مي بالد. " ميدان مير" هنوز خاطره گامهاي قدسي ات را به ياد دارد. مسجد اعظم معبد و مدرس فرزندان معنوي تو است. تو ميزبان مداوم مراجع تقليد و مرزبان هميشه حريم ولايت و توحيدي. تو محدثه مهربان آل طاهايي.

- ن -

نقش نگين قم ،نام اهورايي توست و نقاره خانه ات نماد شادي مردم. تو از نسل نبوتي و اصل ولايت. نجمه مادر نور آفرين توست و دربهاي نقره فامت باب نجات ما. چرخ نيلوفري شيداي قبه نوراني توست و چشم خورشيد تشنه نگاه برگنبد ملکوتي تو. نسيم بامدادي معطر از عطر نماز و نيايش تو. نشان از بانوي بي نشان داري ، ناموس خدايي که شاگردان مکتبت ناقوس مرگ فرعون و قارون وهامان روزگار را به صدا در آورده اند.

- و -

تو وارث فضائل پاکان تاريخي و پاسدار ايمان و عفاف و عدالت تو ارزش ها را در قربانگاه ورزش و اقتصاد قرباني نکردي. وقتي ولاي تو در دلم جا گرفت ، قلبم وسعت دريا يافت. تو ولي نعمت مائي و واسطه هدايت ما.
وطن بزرگ اسلامي و امدار ولاي تواست.

- ه -

هفت اقليم و امدار عقل سليم شماست. اگر هاجر از صفا تا مروه راه پيمود ، معصومه (ع) از مدينه تا قم را بي هراس و با هدف در نورديد.
اگر براي هاجر و اسماعيل در کوهساران مکه چشمه زمزم جوشيد ، فاطمه معصومه (ع) کوثر فيضيه را در کوير قم پديد آورد. و هزاران تشنه هدايت را سيراب کرد. او هاجري ديگراست که هماي سعادت بربامش مي نشيند و نواي هدايت از نايش بر مي خيزد.

- ي -

تو ياس سپيد ياسيني و ياقوت سبز قبيله طاها. ياور محرماني و يادگار پيامبران. ديو ياس را به زندان يقين کشيدي و راه را بر ياجوج و ماجوج امروز جهان "ليبرال دمکراسي" بستي. و يغماگران يهود را به "ياويلنا" واداشتي.
سلام بر تو اي يد بيضاي موسوي و اي مريم مقدس مدينه ، اي دخت افتاب. سلام هي حتي مطلع الفجر.

ولادت امام محمد باقر(ع)
ولادت حضرت مهدي امام زمان(عج)
ولادت حضرت علي اكبر(ع)
اخبار علمي و صنفي دانشگاهها
اعياد شعبانيه
مبعث پيامبر اعظم(ص)
شهادت امام موسي كاظم(ع)
ويژه نامه دكتر شهيد بهشتي(ره)
شهادت حضرت زينب كبري(س)
ولادت امير المؤمنين علي(ع)
شهادت امام هادي(ع)
رحلت امام خميني(ره)
ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)
شهادت استاد علامه مرتضي مطهري
شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
ولادت حضرت زينب كبري(س)
سال جهاد اقتصادي
عيد نوروز
وفات حضرت معصومه(س)
هفته وحدت
ولادت امام حسن عسگري(ع)
دهه فجر
شهادت امام حسن عسگري(ع)
شهادت امام رضا (ع)
شهادت امام حسن مجتبي(ع)
اربعين حسيني (ع)
شهادت حضرت رقيه(س)
شهادت امام محمد باقر(ع)
شهادت امام زين العابدين(ع)
محرم حسيني
١٦ آدر (روز دانشجو)
عيد سعيد غدير خم
ولادت امام هادی علیه السلام
عيد قربان
روز عرفه
ويژه نامه سفر رهبر انقلاب به استان قم
شهادت امام باقر (ع)
ازدواج حضرت علي (ع) و فاطمه زهرا (س)
شهادت امام جواد الائمه (ع)
يوم الله ١٣ آبان
ولادت امام هشتم امام رضا (ع)
ولادت حضرت معصومه (س)
ويژه نامه اهانت به قرآن
عيد فطر
شهادت اميرالمؤمنين(ع)
شب قدر
ماه مبارك رمضان
ويژه نامه شهادت امام جعفر صادق (ع)
جانها فداي امامي كه نمي شناسيم(امام هادي (ع))
رحلت رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم
روز سینما
ولادت حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه
ولادت امام جواد علیه السلام
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازديد كننده اين صفحه: 648
 بازديد كننده امروز: 441
 كل بازديد كنندگان: 12078276
 زمان بارگزاري: 0.66 ثانيه

ويژه نامه ها دانلود بسته هاي عكس هاي مذهبي نشريه ديواري چشم به راه منجي(عج) پخش زنده بيانات مقام معظم رهبري

« تمامی حقوق این سـایت متعلـق به نهـاد نمایندگـی مقــام معظــم رهبــری در دانشگاه آزاد اســلامی واحــد شهــر ری می باشد »
نشاني : شهرری، اتوبان خلیج فارس، نرسیده به پل هوایی مرقد مطهر حضرت امام (ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام (ره)
صندوق پستی: 144- 18155       تلفکس: 55229348 و 55229303          E-MAIL : nahadrey@gmail.com