صفحه اصلي > گروه معارف > دروس معارف عمومي 
دروس معارف عمومي
 

دروس معارف اسلامی عمومی در دانشگاه، شامل 16 درس در 5 گرایش به شرح جدول ذیل است:

 

ساعت

واحد

عنوان درس

گرایش

32

32

32

32

2

2

2

2

اندیشه اسلامی 1( مبدا و معاد)

اندیشۀ اسلامی2( نبوت و امامت)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

 

مبانی نظری اسلام

32

32

32

32

2

2

2

2

فلسفه اخلاق( با تکیه بر مباحث تربیتی)

اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)

آیین زندگی

عرفان عملی اسلام

اخلاق خانواده

اخلاق اسلامی

32

32

32

2

2

2

انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ه)

انقلاب اسلامی

32

32

32

2

2

2

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران*

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

تاریخ و تمدن اسلامی

32

32

2

2

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

آشنایی با منابع اسلامی

 *قابل توجه آن که بنا به مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 87 و مصوبۀ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه 160 مورخ 4/11/89 گذراندن درس «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران» برای کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی الزامی و به ارزش دو واحد مازاد بر سقف واحد های دوره، جزء دروس عمومی الزامی است. بنابراین تعداد واحد های دورۀ کارشناسی در دروس عمومی معارف به 14 واحد می رسد.

 

دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای لازم است 14 واحد دروس معارف خود را به شرح ذیل انتخاب کنند:

    1. دو درس به ارزش 4 واحد از مجموعۀ دروس مبانی نظری اسلام

    2. یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ دروس اخلاق اسلامی

    3. یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ دروس انقلاب اسلامی

    4. یک درس به ارزش 2 واحد ازمجموعۀ دروس تاریخ تمدن اسلامی

    5. یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ آشنایی با منابع اسلامی 

 

 

•دانشجویان دورۀ کاردانی لازم است حداقل 4 واحد از دروس معارف را به شرح ذیل انتخاب کنند:

1-       یک درس به ارزش دو واحد از مجموعۀ دروس مبانی نظری اسلام

2-       یک درس به ارزش دو واحد از مجموعۀ دروس اخلاق اسلامی

 

 

•دانشجویان عضو اقلیت های دینی می توانند 12 واحد دروس معارف را از بین مجموعه دروس معارف بی هیچ محدودیتی انتخاب کنند. 

 

 

•دانشجویان دورۀ کارشناسی ناپیوسته ملزم به گذراندن 8 واحد از دروس معارف به شرح زیر هستند:

1-       یک درس به ارزش دو واحد از مجموعه دروس مبانی نظری اسلام(غیر از درسی که در دورۀ کاردانی گذرانده اند)

2-       یک درس به ارزش دو واحد از مجموعه دروس انقلاب اسلامی

3-       یک درس به ارزش دو واحد از مجموعه دروس تاریخ تمدن اسلامی

4-       یک درس به ارزش دو واحد از مجموعه آشنایی با منابع اسلامی(ادامه دارد...)

 

ويژه نامه ها دانلود بسته هاي عكس هاي مذهبي نشريه ديواري چشم به راه منجي(عج) پخش زنده بيانات مقام معظم رهبري

« تمامی حقوق این سـایت متعلـق به نهـاد نمایندگـی مقــام معظــم رهبــری در دانشگاه آزاد اســلامی واحــد شهــر ری می باشد »
نشاني : شهرری، اتوبان خلیج فارس، نرسیده به پل هوایی مرقد مطهر حضرت امام (ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام (ره)
صندوق پستی: 144- 18155       تلفکس: 55229348 و 55229303          E-MAIL : nahadrey@gmail.com